Akdeniz Üniversitesi Teknokent Ar-Ge 1 Binası No:3B/31
Tel: +90 (242) 312 39 59
Email: info@telpost.net

Kişisel Verilerin Gizliliği

AnasayfaKişisel Verilerin Gizliliği

Kişisel Verilerin Gizliliği

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Biz, TEL-POST Ortak Kullanım Telsiz Hizmetleri ve Frekans İşlt. Tic. ve San. Ltd. Şti. (“www.telpost.com.tr”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan www.telpost.com.tr’nin yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum? 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir? 

İnternet sitemizi kullanmanız halinde, aşağıda belirteceğimiz amaçlar çerçevesinde tabloda yer alan kişisel verileriniz kullanılacaktır.

Veri Kategorisi  İşlenen Kişisel Verileriniz
Kimlik Verisi  Kullanıcı adı, soyadı
İletişim Verisi  Kullanıcı e-posta adresi, telefon numarası, adresi, cep telefon numarası
İşlem Güvenliği Verisi  İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz
Diğer  Kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz veriler

www.telpost.com.tr Web Sitesi’nde sitesinde çerez (cookie) kullanımının bulunduğunu, www.telpost.com.tr’nin kullanıcılarına internet sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi, farklı hizmetler önermek sureti ile fayda sağlanması ve bu sayılanlara benzer amaçlar ile bu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve de www.telpost.com.tr’nin sunduğu hizmetlerin kapsamı dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizin ve internet sitesi içindeki hareket bilgilerinizin toplanacağını, işleneceğini, üçüncü kişilerle paylaşılacağını ve güvenli olarak saklanacağını belirtmek isteriz. İnternet tarayıcınızdan kalıcı çerezleri kaldırabilir ve reddedebilirsiniz. Çerez kullanımını kaldırmanız veya reddetmeniz halinde internet sitesini ve uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz ve fakat internet sitesinin ve/veya uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz. Bu kapsamda, eğer internet sitesi ve/veya uygulamayı tüm işlevleriyle birlikte kullanmak istiyorsanız ve çerezlerin kullanımına ilişkin onayınız bulunmuyorsa, www.telpost.com.tr Web Sitesi’ni kullanmamanızı rica ederiz. Detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı okuyabilirsiniz.

Kişisel verilerim nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor? 

www.telpost.com.tr olarak kişisel verilerinizi, www.telpost.com.tr adresini ziyaret etmeniz ile birlikte, “Üye Ol” , “Başvuru Yap” , “Gönder” butonları üzerinden başvuru bilgilerini doldurmanız halinde, dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimiz için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, kanunlarda işlemenin öngörülmüş olması sebepleriyle toplamaktayız.

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

www.telpost.com.tr olarak kişisel verilerinizi,

 • Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlayabilme (Örneğin, Bize Ulaşın sekmesini kullanmanız durumunda size geri dönüş sağlayabilmek adına iletişim bilgilerinizi işlemekteyiz.),
 • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme (Örneğin, internet sitemizi size sunarken sitemizin trafik kayıtlarını tutmak zorundayız.),
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme (Örneğin, internet sitemizdeki bilgileri kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimiz uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmak zorundayız.),
 • İnternet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetleri iyileştirme, ilgilendiğiniz sekmeler ve bu sekmelerde geçirdiğiniz vakit doğrultusunda sizlere en uygun hizmeti sağlama (Örneğin, sitemizdeki ziyaretlerinizde hangi sekmeleri daha sık kullandığınızı veya hangi sekmelere erişim zorluğu yaşadığınızı tespit ederek internet sitemizi geliştirmek adına bu verilerinizi işlemekteyiz.)
 • İnternet sitemizin kullanımını arttırma, marka ve ürünlerimizin pazarlama süreçleri yürütme ve size kişiselleştirilmiş reklamlar sunabilme (Örneğin, hangi ürün veya hizmetlerimizle daha çok ilgilendiğinizi tespit ederek size bu tür ürünlere yönelik reklamlar sunmak adına verilerinizi işlemekteyiz.) amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu? 

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dâhilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 • İnternet sitemizin yönetilmesi, sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak ve bütünlüğünü sağlamak, amacıyla iş ortaklarımıza,
 • İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi talep edilen bilgiyi vermekle yükümlü olduğumuz diğer resmî kurumlara,
 • Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize
  aktarılabilmektedir.

KVKK bana hangi hakları veriyor?

 1. KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla,
 2. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 3. işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 4. işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 5. varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 6. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 7. kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim? 

www.telpost.com.tr olarak, www.telpost.com.tr içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğunu ve www.telpost.com.tr gizlilik ilkelerinin sadece  www.telpost.com.tr platformumuzda uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

Veri Sorumlusu  : TEL-POST Ortak Kullanım Telsiz Hizmetleri ve Frekans İşlt. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Posta Adresi      : Pınarbaşı Mah. Hürriyet Cad. Akdeniz Üniversitesi Teknokent ARGE-1 Binası No:3B/31 Konyaaltı/ANTALYA
E-posta               : info@telpost.net