voopo

Saha Veri Akıllı Takip Sistemi

voopo voip

Saha Veri Akıllı Takip Sistemi

    Uzaktan takip, kontrol, veri toplama ve işleme ihtiyacı gelişen teknolojiye bağlı olarak kullanım alanı her geçen gün artan bir ivmeye sahiptir. Özellikle geniş alanlara yayılmış işletmelerde tesislerin tek merkezden bilgisayarlar ve yazılımlar vasıtasıyla izlenmesi ve yönetilmesi kaçınılmaz bir gereksinime dönüşmüştür. Başlarda enerji ve proses sistemlerde öne çıkan ve uygulanan bu sistemler, günümüzde neredeyse tüm sektörlerde kullanım alanı bulmaktadır. 
Genelde GSM, WiFİ, 4G , internet ve PSTN altyapılar üzerinden haberleştiren bu günkü uzaktan takip, kontrol ve veri aktarma sistemlerinin kullanmakta oldukları altyapılar nedeniyle ekonomik olmadığı ve sürdürülebilirlik anlamında bir takım riskler taşıdığı değerlendirilmektedir. 
Bu anlamda deprem fay hatlarının kesiştiği bir coğrafyada yaşadığımız da düşünülürse , deprem ve olağan üstü doğa olayları karşısında GSM, WiFi, 4G, İnternet ve PSTN alt yapılara bağlı sistemlerin normal zamanlarda ne kadar hızlı olursa olsun , afet ve olağan üstü durumlarda ciddi zafiyetlere neden olduğu bilinmektedir. 
17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından iletişim altyapısının çökmesi sonucu yaşanan aksaklıklar, 23 Ekim 2011 Van depreminin ardından bölgedeki tüm haberleşme altyapısının çökmüş olması ve buna bağlı haberleşme sorunları iddiamızı doğrular niteliktedir. 
Yaşanan bu gelişmelerden sonar, 112, AFAD ve GAMER gibi resmi kurumlar ile enerji ve doğalgaz işletmeleri iletişim ve otomasyon altyapılarını konvansiyonel karasal sistemlerle yedekleme ihtiyacı duymuşlardır. Bu gerekçelere dayalı olarak, konvansiyonel karasal sistemlerin gelişmekte olan yeni nesil teknolojiye paralel olarak kesintisiz iletişim imkanlarını araştırma ve sürdürülebilir alt yapı çözümlerini tespit ederek geliştirme gereksinimi ortaya çıkmıştır. 
Bu gerekçe çerçevesinde hazırlamış olduğumuz “RF Kontrol Kartı Projesi” ve Saha Veri Akıllı Takip Sistemi (SAVAT) ile hem normal yaşam şartlarında hem de afet ve olağan üstü durumlarda kesintisiz ve sürdürülebilir uzaktan takip, kontrol, veri toplama ve işleme imkanı sunacak özgün bir donanım ve yazılım sunulmaktadır.
KISACASI SORUN İLETİŞİMSE TELPOST® SİZE YETER !...
Ayrıntılı bilgi için bize hemen bu link üzerinden ulaşabilirsiniz >>>>>
Fotoğraflar